Isabel Llano Camacho

[CAT ESP ENG]

Isabel Llano Camacho, nascuda en Cali i radicada a Barcelona des de 2000, és Llicenciada en Música i Magíster en Comunicació i Cultura de la Universidad de la Valle, Cali, Colòmbia. Va obtenir el seu doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi “La Salsa a Barcelona: immigració, identitat, músiques llatines i ball”.

Investigadora independent, autora del llibre La salsa en Barcelona: de la onda layetana a las ondas Latinas y del estilo Cubano a la salsa en línea publicat per editorial Milenio 2018, coautora del llibre Salsa World, a global dance in local context, editat per Sydney Hutchinson,  publicat en 2014 per Temple University Press, amb el capítol Salsa in Barcelona and Spain. Igualment, coautora del llibre Making Music, Making Society, editat per en Josep Martí i Pérez i la Sara Revilla Gútiez publicat per Cambridge Scholar Publishing en 2018, amb el capítol Symbolic struggles on the dance floor in Barcelona: cultural identities and different experiences of salsa dancing. Entre els seus treballs de recerca estan: Situación social del músico en Cali a finales del siglo XX i Historia Social de la música en Cali en el siglo XX (treball realitzat amb beca de recerca individual dels Fons Mixtos del Ministeri de Cultura, Colòmbia).

[CAT ESP ENG]

Isabel Llano Camacho, nacida en Cali y radicada en Barcelona desde 2000, es Licenciada en Música y Magíster en Comunicación y Cultura de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Obtuvo su doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona, con la tesis “La Salsa en Barcelona: inmigración, identidad, músicas latinas y baile”.

Investigadora independiente, autora del libro La salsa en Barcelona: de la onda layetana a las ondas latinas, del estilo cubano a la salsa en línea publicado por editorial Milenio 2018, coautora del libro Salsa World, a global dance in local context, editado por Sydney Hutchinson, publicado en 2014 por Temple University Press, con el capítulo Salsa in Barcelona and Spain. Igualmente, coautora del libro Making Music, Making Society, editado por Josep Martí i Pérez y Sara Revilla Gútiez publicado por Cambridge Scholar Publishing en 2018, con el capítulo Symbolic struggles on the dance floor in Barcelona: cultural identities and different experiences of salsa dancing. Entre sus trabajos de investigación están: Situación Social del Músico en Cali a fines del siglo XX e Historia Social de la Música en Cali en el siglo XX (trabajo realizado con beca de investigación individual de los Fondos Mixtos del Ministerio de Cultura, Colombia).

[CAT ESP ENG]

Isabel Llano Camacho, born in Cali and based in Barcelona since 2000, has a degree in Music and Master in Communication and Culture from Universidad del Valle, Cali, Colombia.  She has obtained her PhD degree at the Autonomous University of Barcelona, ​​with the thesis “La Salsa in Barcelona: immigration, identity, Latin music and dance”.

Independent researcher, author of the book La salsa en Barcelona: de la onda layetana a las ondas Latinas y del estilo Cubano a la salsa en línea published by editorial Milenio 2018, co-author of the book Salsa World, a global dance in local context, edited by Sydney Hutchinson, published in 2014 by Temple University Press, with the chapter “Salsa in Barcelona and Spain”. Likewise, co-author of the book Making Music, Making Society, edited by Josep Martí i Pérez and Sara Revilla Gútiez published by Cambridge Scholar Publishing in 2018, with the chapter “Symbolic struggles on the dance floor in Barcelona: cultural identities and different experiences of salsa dancing”. Among her research works are: Situación social del músico en Cali a finales del siglo XX and Historia Social de la música en Cali en el siglo XX [Social Situation of the Musician in Cali at the end of the twentieth century and Social History of Music in Cali in the twentieth century] (the last work done with an individual research grant from the Mixed Funds of the Ministry of Culture, Colombia).