Josep Martí

[CAT ESP ENG]
Josep Martí es va doctorar l’any 1985 a la Phi­lipps-Universität de Marburg després d’haver estudiat música i antropologia cultural a Barcelona i Göttin­gen. Des de 1989 treballa com a investigador al Consell Superior d’Investigacions Científiques  (Barcelona) on duu a terme projectes de recerca propis de la seva especialitat. Al llarg de la seva carrera professional, els principals temes d’investigació s’han centrat en els àmbits de les noves significacions socials del patrimoni cultural intangible, identitats col·lectives i cultura (concretament etnicitat i multiculturalisme), antropologia de les creences, antropologia del cos i cultura expressiva, especialment música. Com a antropòleg ha realitzat treballs de camp a Alemanya, Itàlia (Sardenya), Japó, Guinea Equatorial i a l’estat espanyol. De forma habitual imparteix cursos com a professor convidat a diferents universitats del país.  Algunes de les seves publicacions dels darrers anys: Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018 (editor with S. Revilla); “Patrimoni immaterial: l’esmunyedissa lleugeresa d’una idea”, a: A. Ramis Puiggròs (ed.), XXXIV jornades d’estudis històrics locals. El patrimoni immaterial Entre la revisió i la descoberta, Palma de Mallorca: CAGB, 2017, pp. 149-166; “No sense la meva música: la música com a fet social”, Perifèria, 20/2, 2015, pp. 4-25; “The Erotic Capital Onstage”, a: B. Ambler, A. Dosen & K. K. Salamon (eds.), PanEroticism, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015, pp. 55-62; “Music and Alterity Processes”, Humanities 3/4, 2014, pp. 645–659. Email: jmarti@imf.csic.es. Webpage.

[CAT ESP ENG]
Josep Martí se doctoró el año 1985 en la Phi­lipps-Universität de Marburg tras haber estudiado música y antropología cultural en Barcelona y Göttin­gen. Desde 1989 trabaja como investigador en el Consejol Superior de Investigaciones Científicas  (Barcelona) donde lleva a cabo proyectos de investigación propios de su especialidad. A través de su carrera profesional, los principales temas de investigación se han centrado en los ámbitos de las nuevas significaciones sociales del patrimonio cultural intangible, identidades colectivas y cultura (concretamente etnicidad y multiculturalismo), antropología de las creencias, antropología del cuerpo y cultura expresiva, especialmente música. En su cualidad de antropólogo ha realizado trabaajos de campo en Alemania, Italia (Cerdeña), Japón, Guinea Ecuatorial y en el estado español. De forma habitual imparte cursos como docente invitado en diferentes universidades del país.  Algunas de sus últimas publicaciones: Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018 (editor with S. Revilla); “Patrimoni immaterial: l’esmunyedissa lleugeresa d’una idea”, en: A. Ramis Puiggròs (ed.), XXXIV jornades d’estudis històrics locals. El patrimoni immaterial Entre la revisió i la descoberta, Palma de Mallorca: CAGB, 2017, pp. 149-166; “No sense la meva música: la música com a fet social”, Perifèria, 20/2, 2015, pp. 4-25; “The Erotic Capital Onstage”, en: B. Ambler, A. Dosen & K. K. Salamon (eds.), PanEroticism, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015, pp. 55-62; “Music and Alterity Processes”, Humanities 3/4, 2014, pp. 645–659. Email: jmarti@imf.csic.es. Webpage.

[CAT ESP ENG]
Josep Martí received his doctorate in 1985 from the Phi­lipps-Universität of Marburg (Germany) after having studied Music and Cultural Anthropology in Barcelona and Göttin­gen. Since 1989 he has been working as a researcher at the Spanish Council for Scientific Research (Barcelona) where he is carrying out research projects in his speciality. Throughout his professional career, the most important subjects of research have been centered in the fields of new social meanings of intangible cultural heritage, collective identities and culture (ethnicity, multiculturalism), anthropology of beliefs and anthropology of the body and expressive culture, especially music. As an anthropologist, he has carried out fieldwork in Germany, Italy (Sardinia), Japan, Equatorial Guinea and Spain. As a guest professor he regularly gives lectures in different universities especially in Spain. Some of his publications in recent years include: Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018 (editor with S. Revilla); “Patrimoni immaterial: l’esmunyedissa lleugeresa d’una idea”, in: A. Ramis Puiggròs (ed.), XXXIV jornades d’estudis històrics locals. El patrimoni immaterial Entre la revisió i la descoberta, Palma de Mallorca: CAGB, 2017, pp. 149-166;  “No sense la meva música: la música com a fet social”, Perifèria, 20/2, 2015, pp. 4-25; “The Erotic Capital Onstage”, in: B. Ambler, A. Dosen & K. K. Salamon (eds.), PanEroticism, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015, pp. 55-62; “Music and Alterity Processes”, Humanities 3/4, 2014, pp. 645–659. Email: jmarti@imf.csic.es. Webpage.